آموزش بدو خدمت 
timeيکشنبه، 3 مرداد، 1400 hits0writeradmin


تعیین عوامل آتش سوزی و بررسی صحنه حریق

ویژه پرسنل عملیاتی 

چهت دانلود جزوه ها روی لینک ها کلیک کنید

 

دانلود pdf دوره

 

بدون برچسب

آموزش بدو خدمت 
timeيکشنبه، 3 مرداد، 1400 hits1writeradmin


آیین نگارش و مکاتبات اداری

ویژه پرسنل اداری

چهت دانلود جزوه ها روی لینک ها کلیک کنید

 

دانلود pdf دوره 

بدون برچسب

آموزش بدو خدمت 
timeيکشنبه، 6 تير، 1400 hits18writeradmin


آشنایی با مواد خطرناک (هزمت )

پرسنل عملیاتی اجباری و پرسنل اداری اختیاری می باشد

چهت دانلود جزوه ها روی لینک ها کلیک کنید

 

دانلود pdf دوره

 

بدون برچسب

آموزش بدو خدمت 
timeسه شنبه، 4 خرداد، 1400 hits32writeradmin


آزمون دستگا های تنفسی

پرسنل عملیاتی اجباری و پرسنل اداری اختیاری می باشد

چهت دانلود جزوه ها روی لینک ها کلیک کنید

 

لینک 1

بدون برچسب

آموزش بدو خدمت 
timeچهارشنبه، 8 بهمن، 1399 hits83writeradmin


دوره‌هاي آموزشي بدو خدمت كارمندان جديدا‌لاستخدام

بدون برچسب

دوره های آموزشی 
timeيکشنبه، 24 دي، 1391 hits808writeradmin


قابل توجه پرسنل محترم سازمان آتش نشانی کاشان 

جهت آزمون سطح سنجی پرسنل عملیاتی 

بدون برچسب