آموزش بدو خدمت 
timeشنبه، 6 شهريور، 1400 hits29writeradmin


سیستم های اعلام و اطفاء حریق و خاموش کنند ها

ویژه پرسنل عملیاتی

جهت دانلود جزوه ها روی لینک ها کلیک کنید

------------------------------------------------------------

راهکارهای ارتقاء بهره وری در سازمان

ویژه پرسنل اداری

جهت دانلود جزوه ها روی لینک ها کلیک کنید

 

 

بدون برچسب

آموزش بدو خدمت 
timeيکشنبه، 3 مرداد، 1400 hits23writeradmin


تعیین عوامل آتش سوزی و بررسی صحنه حریق

و آیین نگارش ویژه پرسنل اداری سازمان

ویژه پرسنل عملیاتی 

چهت دانلود جزوه ها روی لینک ها کلیک کنید

 

دانلود pdf دوره

 

دانلود pdf دوره


 

 

بدون برچسب

آموزش بدو خدمت 
timeيکشنبه، 3 مرداد، 1400 hits32writeradmin


آیین نگارش و مکاتبات اداری

ویژه پرسنل اداری

چهت دانلود جزوه ها روی لینک ها کلیک کنید

 

دانلود pdf دوره 

بدون برچسب

آموزش بدو خدمت 
timeيکشنبه، 6 تير، 1400 hits50writeradmin


آشنایی با مواد خطرناک (هزمت )

پرسنل عملیاتی اجباری و پرسنل اداری اختیاری می باشد

چهت دانلود جزوه ها روی لینک ها کلیک کنید

 

دانلود pdf دوره

 

بدون برچسب

آموزش بدو خدمت 
timeسه شنبه، 4 خرداد، 1400 hits39writeradmin


آزمون دستگا های تنفسی

پرسنل عملیاتی اجباری و پرسنل اداری اختیاری می باشد

چهت دانلود جزوه ها روی لینک ها کلیک کنید

 

لینک 1

بدون برچسب

آموزش بدو خدمت 
timeچهارشنبه، 8 بهمن، 1399 hits90writeradmin


دوره‌هاي آموزشي بدو خدمت كارمندان جديدا‌لاستخدام

بدون برچسب

دوره های آموزشی 
timeيکشنبه، 24 دي، 1391 hits858writeradmin


قابل توجه پرسنل محترم سازمان آتش نشانی کاشان 

جهت آزمون سطح سنجی پرسنل عملیاتی 

بدون برچسب