سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان

استعلام وضعیت ضوابط آتش نشانی


با استناد به مکاتبه شماره 23691/52 مورخ 1398/08/27 معاونت محترم محترم شهرسازی شهرداری کاشان و همچنین اطلاعیه سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان (دفتر نمایندگی شهرستان کاشان )کلیه ساختمانهای مسکونی با زیربنای 1000 متر مربع و بیشتر، پنج سقف یا پنج واحد و بیشتر می بایست ضوابط ایمن سازی را رعایت نمایند. برای ساختمانهای با کاربری تجاری زیر بنای 250متر و بالاتر ملاک عمل می باشد